Công ty Cổ Phần La Beauties Việt Nam

Địa chỉ: Số 72A,Ngõ 6,Đường Hữu Lê,Xã Hữu Hòa,Huyện Thanh Trì,Tp.Hà Nội

MST: 0108287862

Số điện thoại: 0352950468

E-mail:  labeaute@labe.com.vn

Website: www.labe.com.vn